OLS Meijel verplaatst naar het jaar 2022

De organisatie van OLS Meijel heeft met pijn in het hart besloten om het OLS 2021 te verplaatsen naar 2022. Het besluit is genomen in nauw overleg met de gemeente Peel en Maas, de OLS-Federatie en de Veiligheidsregio Limburg Noord. Het vergt veel tijd en inspanningen...

‘Solisten concours 2020’

Daar er in het jaar 2020, binnen de Schuttersbond EMM, geen schuttersfeesten georganiseerd konden worden, konden ook de ‘solisten’ hun muzikale krachten niet tonen en strijden om de hoogste eer. Op voorstel van Schutterij St. Nicolaas & St. Antonius – Budel...

In memoriam: Dhr. Jac Pleunis

Op dinsdag, 24 november 2020, bereikte ons vrij plotseling het bericht dat ons lid Jac Pleunis (Flesters Jac) is overleden. Jac, geboren op 2 augustus 1945 in “ de Hei”, werd in 1968 lid van schutterij St. Antonius Stramproy 1475. Op 10 jarige leeftijd begon Jac samen...

In memoriam: Dhr. Giel Daniëls

Ons bereikte het bericht dat Giel Daniëls op donderdag, 13 augustus 2020 is overleden. Giel, geboren op 12 september 1938, werd in 1966 lid van schutterij St Antonius Stramproy 1475. Giel heeft een hele tijd zitting gehad in de schietcommissie, en op dat gebied heeft...