Op zondag 12 maart 2023 werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden van de schuttersbond EMM in Zaal van Loon te Stramproy.

Na afloop van de vergadering namen Theo Looijmans en Evert Reef afscheid als bestuursleden van de schuttersbond EMM in volgorde van voorzitter en secretaris / penningmeester.

Theo Looijmans werd toegesproken door de nieuwe, door de vergadering net benoemde voorzitter van de schuttersbond EMM, John van Rooij, waarin hij met lovende woorden Theo bedankte voor zijn inzet en grote betrokkenheid als bestuurslid van de schuttersbond EMM van 2008 tot 2023 en in het bijzonder als voorzitter van 2009 tot 2023.

Voor deze verdienste werd aan Theo het bond predicaat verleent van ‘Zeer bijzonder Ere-Bestuur lidmaatschap met bijzondere verdiensten’ en met instemming van de vergadering benoemd tot erevoorzitter van de schuttersbond EMM.

Als uitdrukking hiervan ontving Theo het bij het predicaat bijbehorend bondsinsigne en oorkonde van de schuttersbond EMM.

Als aftredend bestuurslid van de schuttersbond ontving Theo tevens de zilveren legpenning en kaars van de Schuttersbond EMM.

Daarnaast was de secretaris van het Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden, EGS regio 3, Dhr. Gerard van Uem, afgereisd naar Stramproy om Theo met het EGS kruis van verdienste in zilver te onderscheiden en op te spelden voor zijn verdiensten en inzet voor de schuttersbond EMM en het schutterswezen in het algemeen.

Ook voor Evert Reef had de voorzitter, John van Rooij, lovende woorden waarin hij Evert bedankte voor zijn inzet en betrokkenheid als bestuurslid van 2013 tot 2023 waarvan van 2014 tot 2019 als penningmeester en vanaf 2019 tot 2023 als secretaris / penningmeester.

Voor deze verdienste werd aan Evert het bond predicaat verleent van ‘Bijzonder Ere-Bestuur lidmaatschap met verdienste’ en als uitdrukking hiervan ontving Evert het bij het predicaat bijbehorend bondsinsigne en oorkonde van de schuttersbond EMM. Ook mocht Evert, als aftredend bestuurslid, de zilveren legpenning van de Schuttersbond EMM in ontvangst nemen.

Ook de partners van Theo Looijmans en Evert Reef werden niet vergeten en mochten elk een boeket bloemen in ontvangst nemen.