Beste Schuttersvrienden,

Hierbij willen wij u aandacht vragen voor het volgende, zoals jullie weten is onze huidige secretaris / penningmeester afgetreden door zich niet meer herkiesbaar te stellen op de algemene ledenvergadering van de schuttersbond EMM die gehouden is op zondag 12 maart 2023 te Stramproy.

Wij hebben als bestuur enkele kandidaten benaderd voor deze functies maar helaas tot op heden zonder resultaat. Daarom doen wij een oproep, via deze weg, heb jij of weet jij personen die hier interesse of ambitie voor hebben of meer informatie over willen krijgen om ons bondsbestuur in de functie van secretaris of als bestuurslid te versterken dan zijn wij op zoek naar deze personen.

Wij zijn als bestuur op zoek naar twee secretarissen en een aanvulling van het aantal bestuursleden.

Wil je meer informatie over de taken en invulling van deze functies of als bestuurslid, meld je dan bij John van Rooij via het email adres: johnvanrooij1968@gmail.com  

Ter informatie: Klik op deze regel voor het overzicht van de werkzaamheden van de secretaris.