Huldiging jubilarissen en Koningschieten bij Schutterij St. Job.

Een week voor Weert kermis wordt bij Schutterij St. Job geschoten voor een nieuwe Koning. Dus zaterdag 17 september was het zover. Om 14:00 uur kwamen de leden en genodigden samen in ons clubgebouw. Er werd begonnen met koffie en vlaai. Hierna heette Erik Kiggen, de voorzitter, alle aanwezigen welkom. De Pastoor, die ook gekomen was, mocht ook een woordje doen.

Jubilarissen

Hierna gaf Erik de microfoon aan dhr. Theo Looijmans, voorzitter van de schuttersbond EMM. Hij sprak woorden uit over Miquel Moonen die twaalf en een half jaar lid is van onze vereni-ging. Miquel loopt achterop als schutter en schiet ook mee. Alleen door gezondheid, de laatste jaren niet altijd meer.

Toen was Truus Janssen aan de beurt. Zij is vijfentwintig jaar lid van schutterij St. Job. Vanaf het begin dat zij erbij was, loopt ze als marketentster. Alleen dit jaar als schutterskoningin omdat ze vorig jaar de vogel af heeft geschoten. De laatste jaren wordt die ook door Truus geschil-derd. Zij zorgt voor de kaas, worst en het stokbrood van de marketentsters en zorgt dat de schorten en het witgoed wat in de mand zit schoon is voor het schuttersfeest of het OLS. Ook de vaatjes worden door Truus gepoetst. Zij heeft een aantal jaren in de klusgroep gezeten op de dinsdagmorgen en poetste samen met andere dames het clubgebouw. Truus doet ook werkzaamheden in de tuin van het clubgebouw, zoals onkruid uitdoen, schoffelen en heesters snoeien. Als er oud papier wordt opgehaald, zorgt Truus voor koffie en thee en vlaai of soep en broodjes, samen met zus Karin. Zij heeft een paar jaar in de Pr-commissie gezeten. Zij tekende verschillende jaren op de schuttersfeesten op en het OLS, wat ze nu nog af en toe doet. Truus zit al twintig jaar in de uniformencommissie. Ook al verschillende jaren in de zestal commissie. Truus is zelf een goede schutter en heeft vorig jaar meegeschoten op het OLS. Zij houdt al meer dan twintig jaar de schietresultaten bij. Ook voor de wintercompetitie met de luchtbuks. Vanaf augustus 2019 zit zij in het bestuur en is zij secretaris. In 2020 heeft zij het diploma Sociale Vaardigheid Hygiëne behaald voor de schutterij.

Daarna was het de beurt aan Jo Brangers, die zestig jaar lid is. Hij heeft verschillende jaren als tamboer gelopen. Hij was lid van het excercitiepeloton en commandant van het exercitie- peloton. Hij was ook commandant van de schutterij. Heden ten dage is hij officier. Hij heeft ook geschoten, zelfs in het eerste zestal. Hij was ook lid van het bestuur. Om gezondheids redenen loopt hij niet meer mee.

Daarna kreeg dhr. Louis Litjens namens het EGS de microfoon en vertelde over het EGS en werd Jo Brangers gehuldigd en kreeg de bronzen medaille van het EGS uitgereikt.

Hierna nam Erik de microfoon weer in handen en Monique Brangers mocht naar voren komen. Zij was twaalf en een halfjaar lid. Zij is een grote steun voor Wesley, haar man. Monique wil de schutterij met hand en spandiensten bijstaan waar zij kan. Zij kreeg een medaille opgespeld van de vereniging. Toen was Miquel Moonen weer aan de beurt en kreeg ook een medaille van de vereniging. Truus Janssen kreeg de zilveren medaille voor haar vijfentwintigjarig lidmaatschap en Silvia Doré, die ook vijfentwintig jaar lid is, was met ouders, partner en kinderen op vakantie. Zij krijgt de medaille ook nog uitgereikt. Jo Brangers kreeg de gouden medaille met kroontje van onze vereniging.

Ook werd er een groepsfoto van de jubilarissen gemaakt en kon iedereen de jubilarissen feliciteren.

De jubilarissen van Schutterij St. Job

Koningschieten

Diegene die mee wilde schieten om de Koningstitel kon zich bij Truus Janssen opgeven. Er waren zes kandidaten. Het was een spannende strijd. Met het 140e schot, schoot Minke Kneepkens de vogel naar beneden en werd door de aanwezigen gefeliciteerd. Hierna mocht zij een Koninginnenjurk aantrekken en werd zij gehuldigd. Ondertussen was de barbecue aangestoken en konden we gaan barbecueën. Iedereen liet het zich smaken en na nog een paar uurtjes gezellig samen te zijn geweest, was het tijd om op te ruimen en huiswaarts te keren.

Minke Kneepkens