Ons lid Jo Sillekens is op 24 februari 2022 op 90-jarige leeftijd overleden.

Hij zei zelf: “Ut es good gewaesj”.

Bij de heroprichting van Schutterij St. Jan in Baexem werd Jo in 1953 lid van deze vereniging. Hij ging voorop als tambour-maître van de drumband. Door verhuizing naar Weert werd hij in het jaar 1966 lid van schutterij St. Job in Leuken en marcheerde hij eerst als schutter en later als officier mee tijdens de optochten. Hij was een vaste kracht van het exercitie-peloton. Hij heeft een enkele keer in het eerste zestal gestaan tijdens het OLS. Ook een functie als bestuurslid heeft hij een aantal jaren vervuld.

Vele jaren was hij optekenaar bij de schietwedstrijden tijdens de bondsfeesten en het OLS, maar toen zijn gezichtsvermogen hem partte speelde, gaf hij het stokje over. Tot en met het jaar 2007 marcheerde hij mee tijdens de optochten. De jaren daarna stond hij trots in z’n uniform langs de kant te applaudisseren als St. Job voorbijkwam. Hij was een man die het liefst op de achtergrond bleef om hand en span diensten te verrichten voor onze vereniging.

In het jaar 2013 werd hij gehuldigd voor z’n 60-jarig lidmaatschap van de OLS Federatie en kreeg hij een EGS onderscheiding.

Op donderdag, 3 maart 2022 hebben wij afscheid van genomen van Jo Sillekens.

Schutterij St. Job Leuken – Weert