Zaterdag, 16 oktober 2021 heeft de Schuttersbond EMM haar honderd vijfentwintigjarig bestaan gevierd in het Franciscus Huis en de Paterskerk te Weert.

Voorafgaand aan de eigenlijk viering vond van 14:00 uur tot 16:00 uur de ‘Toekomstdialoog“ bijeenkomst plaats in het Franciscus Huis die geleid werd door Marc Breugelmans. Diverse schutterijen van de bond EMM hadden hiervoor deelnemers afgevaardigd voor deelname. Na afloop van deze bijeenkomst werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld iets te eten om de tijd tussen de bijeenkomst en het opvolgend feestprogramma te overbruggen.

Vanaf 18:30 uur werden in het Franciscus Huis de gasten en genodigde door het bestuur van de bond EMM ontvangen met een bijbehorend “glaasje” waarna om 19:00 uur iedereen werd verzocht zich te verplaatsen naar de naastgelegen Paterskerk voor de jubileumviering.

In de sfeervol ingerichte en verlichte Paterskerk werd stil gestaan bij de viering van het honderdvijfentwintig jarig bestaan door diverse sprekers. De voorzitter, Theo Looijmans, opende de viering en heette eenieder welkom. Na deze begroeting sprak pater Gerard Heesterbeek in een toespraak. Hij constateert dat er geen wierook, geen belgerinkel en niet zoveel kleurige kostuums meer zijn dit keer. Dat was 25 jaar geleden nog heel anders, weet hij. „Dat maakt de ouderen nu een beetje onzeker.” Maar wat was, ís en blijft, verzekert hij hen. Dat is vanzelfsprekend, en daar hoeven ze het dus helemaal niet over te hebben. „In essentie gaat er niks verloren. En ik zie jullie altijd ergens lopen. Jullie gáán er dus echt voor!”

De volgende spreker was de burgemeester van Weert, dhr. Raymond Vlecken. De burgemeester had een verrassing in petto voor de bond EMM want uit zijn handen ontving Schuttersbond ‘Eendracht Maakt Macht’ in de persoon van Theo Looijmans, de Erepenning van de gemeente Weert. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de penning toe te kennen als blijk van zeer grote waardering en erkentelijkheid.

Na de burgemeester van Weert was het de beurt aan de volgende spreker t.w.t. de President van de OLS Federatie, Ger Koopmans die broederschap en saamhorigheid in zijn toespraak centraal zette.

Na afloop van de viering in de Paterskerk vroeg Marc Beelen de genodigden zich weer te vervoegen naar het Franciscus Huis voor een “Heildronk” waarmee de feestavond in gang werd gezet. De prettige sfeer op de feestavond was prima wat menigeen het idee ontlokte het Franciscus Huis om te dopen tot de Franciscus feesttent.

Wij kunnen als Bond samen met de aangesloten schutterijen terugzien op een ingetogen mooie viering van het honderd vijfentwintig jarig bestaan van de “Kantonnale Schuttersbond Eendracht Maakt Macht voor Weert en omstreken” en danken de personen die de viering mogelijk gemaakt hebben, zowel ervoor, tijdens als na het feest

Klik hier voor de video van de gemaakte foto’s