Op zondag, 20 juni 2021 is de eerste “Schietwedstrijd op afstand” verschoten. De deelnemende schutterijen waren positief over het verloop van de schietwedstrijd en kon er behoorlijk doorgeschoten worden. Tevens was na afloop van de wedstrijd de einduitslag snel bekend via de digitale snelweg. Het enige minpuntje was dat er weinig schutterijen zich opgegeven hadden voor deelname aan deze schietwedstrijd.

Zoals eerder aangekondigd wordt op zondag, 19 september 2021, de tweede  “Schietwedstrijd op afstand” georganiseerd en willen wij de aangesloten schutterijen van de Bond EMM oproepen hieraan deel te nemen. Deelname staat open voor zes, drie en jeugdtallen van de verenigingen.

Deze tweede schietwedstrijd zal al of niet, indien gewenst, op de eigen locaties van de verenigingen verschoten worden. De schietwedstrijd wordt gehouden volgens het schietreglement van de bond EMM uitgebreid met inachtneming van de afgesproken regels betreffende de maatregelen ter bestrijding van het corona virus.

De buksen worden vanaf 13:15 uur ingeschoten en aansluitend wordt om 13:30 gestart met aanvang van de schietwedstrijd. De schietwedstrijd eindigt uiterlijk om 20:30 uur of eerder als de winnaar bekend is.

De jeugdtallen zullen als eerste schieten.

Er wordt geschoten met twee rondes op bôlkes van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm en een ronde op bôlkes van 1 x 1 x 1 cm.

Voor elke ronde is een tijd van 20 minuten beschikbaar inclusief het ontsmetten van de buks.

Bij deelname van meer dan 24 schutters dient men met twee buksen te schieten en dienen dan ook twee optekenaars aanwezig te zijn, zijnde van eigen vereniging.

Schutterijen die niet op eigen locatie willen of kunnen schieten dienen dit op het opgaveformulier aan te geven op welke locatie men wel wil schieten.

Het is wel belangrijk dat op het opgave formulier, bij de optekenaars, het telefoonnummer vermeld wordt dat alleen een mobiel 06 nummer kan zijn daar er na elke ronde een foto van de schietkaarten gemaakt dient te worden en verzonden, via een WhatsApp verbinding, naar het wedstrijdsecretariaat.

De deelnemende verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de dan geldende regels betreffende het bestrijden van het coronavirus en daarop toe te zien, Denk o.a. aan het ontsmetten van de buks tussen de schietbeurten, het dragen van handschoenen / mondkapjes door de buksmeester en de onderlinge afstand van 1,5 meter.

In verband met de voorbereidingen voor deze tweede “Schietwedstrijd op afstand” het ingevulde deelnameformulier, ook bij niet deelname, voor zondag, 12 september 2021 via mail versturen naar secretariaat@schuttersbondemm.nl

De schutterijen kunnen het deelnameformulier,  hier downloaden.