Na schutterij St. Paulus – Roggel hebben de drie overgebleven schutterijen die
dit jaar (2021) een bondschuttersfeest zouden organiseren, afzonderlijk van elkaar,
aangegeven dit jaar de hun toebedeelde bondschuttersfeest niet te organiseren.

Wederom zullen alle bondschuttersfeesten van 2021 doorgeschoven worden naar het
schuttersseizoen van het jaar 2022

Als gevolg hiervan zullen de geplande bondschuttersfeesten van 2022 en 2023
ook een jaar worden doorgeschoven naar respectievelijk 2023 en 2024.

Hopelijk heeft u begrip voor de genomen besluiten van de organiserende
schutterijen waarbij de gezondheid en welzijn van ons allen voor alles gaat.

Schutterij

Bestuur Bond EMM

.