Op zondag, 7 februari 2021 staat de algemene ledenvergadering van de schuttersbond EMM gepland. Door de huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, waarbij de huidige ‘lockdown’ tot ten minste 9 februari 2021 blijft gelden, is besloten de algemene leden vergadering te verplaatsen naar een datum die gelegen is in de eerste helft van de maand maart 2021.

Vooralsnog is dit alleen mogelijk als in die tijd de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus het toelaten een volwaardige algemene ledenvergadering te houden. Is het ook dan niet mogelijk een algemene ledenvergadering te houden zullen wij bekijken op welke manier wij alleen over de  hoogst noodzakelijke onderwerpen van gedachten kunnen wisselen om hierover besluiten te kunnen nemen.

Bestuur Schuttersbond EMM