Daar er in het jaar 2020, binnen de Schuttersbond EMM, geen schuttersfeesten georganiseerd konden worden, konden ook de ‘solisten’ hun muzikale krachten niet tonen en strijden om de hoogste eer.

Op voorstel van Schutterij St. Nicolaas & St. Antonius – Budel is op zondag, 13 december 2020 een ‘Solisten- concours 2020’ georganiseerd. Dit concours werd gehouden met inachtneming van de dan geldende regels ter bestrijding van het ‘Coronavirus’ waarvoor een tijdschema en regels waren vastgesteld zodat deel- nemende schutterijen niet gelijktijdig en met zo min mogelijk personen in dezelfde ruimte aanwezig waren.

Drie schutterijen van de Schuttersbond EMM hadden zich, met totaal acht solisten, voor deelname aan- gemeld maar jammer genoeg moesten twee solisten zich achteraf, door omstandigheden, voor dit concours afmelden.

Het ‘solistenconcours’ werd in twee categorieën ingedeeld, namelijk de tweede en derde divisie en de vierde divisie met de jeugd divisie.

Met dank aan schutterij St. Nicolaas & St. Antonius – Budel voor het beschikbaar stellen van hun verenigingsgebouw en aan de Hr. J. Stoffels voor zijn inzet als jurylid. Tevens is het voornemen in de toekomst elk jaar, binnen de Schuttersbond EMM, een ‘Solistenconcours’ te gaan organiseren en dan hopelijk met meer deelname van schutterijen en solisten.