Ons bereikte het bericht dat

Giel Daniëls

op donderdag, 13 augustus 2020 is overleden.

Giel, geboren op 12 september 1938, werd in 1966 lid van schutterij St Antonius Stramproy 1475. Giel heeft een hele tijd zitting gehad in de schietcommissie, en op dat gebied heeft hij altijd z’n mannetje gestaan. Over buksen maakte je Giel niets wijs.

Giel was bestuurslid van 1981 tot 1986 en daarnaast was hij commandant van 1978 tot 1985. In het jaar 1968 en het jaar 1977 schoot Giel zich tot Koning.

Daarnaast was Giel één van de mensen die met zeer veel enthousiasme werkzaamheden verrichten in de archief-commissie. Thuis had hij vele albums en plakboeken met foto’s over het schutterswezen in het algemeen en schutterij St. Antonius 1475 in het bijzonder.

Vanwege zijn gezondheid was het al een aantal jaar niet mogelijk om nog in de optochten mee te lopen. Het bezoeken van een schuttersfeest was ook al niet zo makkelijk meer.

De uitvaartmis met “Schutterseer” van Giel Daniëls vond plaats op woensdag, 19 augustus 2020.

Moge hij ruste in vrede.

Nico Parren