Zondag 6 oktober j.l. was een geweldige feestdag bij schutterij St.Willibrordus in Meijel. De dag begon met de Willibrordusviering in de kerk, een bijzonder sfeervolle viering , met als extra het zegenen van de Um door kapelaan Roger Maenen.

Jubilarissen:

 Na de viering werd in het drukbezochte clubgebouw het Koningspar  Paul Verhaeg en Deveny Delvoux in het zonnetje gezet . Daarna was het de beurt aan de jubilarissen van de schutterij. Gehuldigd werden

(v.l.n.r.) Koos Schroen , erelid en 50 jaar lid van de vereniging, Tiny Rademakers , 25 jaar lid, Theo van Monfort 40 jaar lid, Erwin Daems 40 jaar ld, Marianne Sondagh 40 jaar lid, en Miriam Pouls 25 jaar lid van de schutterij. Andre Basten 60 jaar lid , hij was niet bij de huldiging aanwezig. Er waren toespraken van Twan de Bruin, v.z van St.Willbrordus, M.Timmermans namens de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en Th.Looymans , voorzitter van de schuttersbond EMM . Voor alle jubilarissen waren er onderscheidingen en bloemen. Het muziekkorps van de schutterij bracht hierna nog een serenade.

Konigschieten:

Na afloop van de huldigingen stond de wedstrijd Koningschieten op het programma . Bij de dames won Corrie Ghielen de titel Koningin 2020. Vervolgens de spannendste wedstrijd van de dag, wie zou de nieuwe Koning worden , die in het OLS jaar het koningszilver mocht dragen? Het was Hans Sterenberg , die de wedstrijd won; aan hem de eer om als Koning 2020 te lopen in het voor de schutterij bijzonder  feestjaar.