Theo Looijmans
Wie kent Theo Looijmans niet: Een schutter in hart en nieren met een ongelofelijke staat van
dienst in het schutterswezen. Zijn tal van werkzaamheden gaan we niet beschrijven, maar
sinds 1985 verbonden aan het schutters- en gildewezen en vanaf 2008 was Theo
federatiebestuurslid en vertegenwoordigde de schuttersbond Eendracht maakt macht Weert.
Per 3 maart jongstleden heeft Theo Looijmans zijn federatiebestuurslidmaatschap beëindigd
en kunnen we onze dank hiervoor niet beter tonen dan hem de 9e
waarderingsonderscheiding van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie toe te kennen,
waarmee van harte gefeliciteerd.