Aandachtspunten

 

Aandachtspunten voor schutterijen tijdens de optocht

Uitgangspunt bij beoordelen door jury is het normenboekje!
Leden van de schutterijen dienen het normenboekje te kennen en toe te passen.

Nieuwe indeling:     

Nieuwe exercitie;
Oude exercitie;
Gilde exercitie;
Belgische exercitie.

 

Defilé:

Juiste commando’s door commandant.
Correcte uitvoering hoofd rechts/links.
De commandant loopt aan de kant van het defilé (eventueel verplaatsen).
Schutterijen nieuwe exercitie 16 personen (inclusief officieren) of meer op vier gelederen, anders drie gelederen.
Rechter voorste man van het peloton en rechter voorste man van de officieren kijken recht vooruit bij het defilé rechts. Bij defilé links zijn dit de linker voorste man van het peloton en de linker voorste man van de officieren.
Geweerdragende schutterijen marcheren in paradepas, dus wapen over de schouder m.u.v. oude exercitie.
Niet geweerdragende schutterijen doen geen paradepas.

 

Tambour-maître:

Tambour-maître marcheert in paradepas mee.
Twee manieren: stok naar voren bij defilé R of L.
Defilé rechts stok naar rechts, hoofd volgt stok (uitsluitend bij defilé rechts).
Stokgooi kan eigenlijk niet (is acrobatiek en dus is geen exercitie mogelijk).

 

Vendeliers:

Vendeliers voorop, dan vendelen, anders achteraan lopen.
Bond geeft aan of wel of niet gevendeld kan worden tijdens het defilé i.v.m. de veiligheid.

 

Bordjesdrager:

Niet te jeugdig, moet zelfstandig in de maat kunnen lopen.
Geen paradepas, wordt lachwekkend, komt moeilijk in snelheid vooruit.
Moet bordje recht kunnen houden. Bepaalt de afstand met voorgaande Schutterij.
Het bordje laten dragen door een bordjesdrager.

 

Bielemannen:

Doen exercitie zoals de geweerdragende manschappen.

 

Marketentsters / Soetelaarsters:

Lopen achter de muziek, voor het vaandel.
Defileren elegant met hun hoofd L of R naar de autoriteiten, waarbij de L- of R- vrouw recht vooruit blijft kijken. Commando: groeten L of R.

 

Keizer(-spaar) / Koning(-spaar):

Groeten als eerste naar de keizer / het keizerspaar, de koning,/ koningspaar die het defilé afneemt middels een korte knik.
Tijdens optocht echte bloemen, geen kunstbloemen.
Keizer / koning draagt sabel met dragon, evenals de officieren.
Koningin mag dragen: paraplu, zonneschermpje of hoedje.

 

Vaandeldrager:

Tijdens optocht vaandel recht in de schoen.
Heeft de vaandelstok in de ondergreep vast duim links van de stok, ook bij groet.
Doet zelfstandig dezelfde exercitie als de manschappen.
Groet tijdens het defilé: het vaandel licht naar voren nijgen.
Niet achterover hellen met het lichaam.
De linkerarm niet doorzwaaien.

 

Afnemen defilé:

Keizers- / konings(paar) van de organiserende schutterij groet als tweede naar de voorbijtrekkende keizers- / konings(paar), middels een korte knik.

 

Vlaggendragers:

Veel vlaggendragers oogt vaak als een rommelig geheel, soms ook te jeugdig, en heeft invloed op de beoordeling.

 

Sabelgroet door commandant en officieren:

Laat veel te wensen over, meer oefenen (zie demonstratie en foto’s in normenboekje).

 

Beste houding:

Afstanden binnen de gelederen van de schutterij.
Gerichtheid.
Niet uitwaaieren tijdens richtingsveranderingen.
Bordjesdrager dient afstand te houden met voorgaande schutterij (max. 40 meter, minimaal 25 meter).

 

Mooiste geheel:

Uniformering gelijk (schoenen, sokken, pluimen, handschoenen etc.).
Schoeisel, vooral van de jeugd in de gaten houden, geen sportschoenen.
Geen kauwgum, zonnebrillen, praten etc.
Evenwichtige samenstelling gelederen.
Overhemd, stropdas, alle knopen dicht etc.

 

Tempo:
Voor allen geldt zonder uitzondering: tempo is 120 passen per minuut.

 

Opening:

De opening wordt uitgevoerd volgens een opgesteld protocol en zal door de jury conform worden beoordeeld.

 

 

OLS-boekje wedstrijdnormen optocht en overige wedstrijden bestuderen!!!!

Er is voor elke vorm van exercitie een apart normenboekje.

Belgische, Gilde, Nieuwe en Oude exercitie.

Zie hiervoor de website van de OLS-federatie www.olsfederatie.com

Onder submenu OLS downloads zijn deze in te zien.

Iedere schutterij is hiervoor zelf verantwoordelijk!!!!

 

Revisie juli 2009

John Lamerikx

Secr. EMM