Op zondagmiddag, 20 juni 2021 is door de schuttersbond EMM voor de eerste maal een schiet-wedstrijd “op afstand” georganiseerd. De deelnemende schutterijen schoten vanaf 14:00 uur op hun eigen locatie met inachtneming van de geldende maatregelen ter bestrijding van het corona virus.

De schietresultaten werden vermeld op de verstrekte schietkaarten waarvan foto opnames gemaakt werden. Deze beelden werden daarna digitaal verzonden naar het wedstrijdsecretariaat die deze meteen kon verwerken. Daardoor kon onmiddellijk worden doorgeschoten wat de snelheid in de wedstrijd ten goede kwam. Door op  deze manier te werken was het mogelijk dat wij om 16:30 uur de einduitslag tot onze beschikking hadden.

De deelnemende schutterijen hartelijk bedankt voor de deelname aan deze “schietwedstrijd op afstand” en dat het wellicht ook een voorbeeld kan zijn voor andere schuttersbonden.

Dit was de eerste keer dat in deze vorm een schietwedstrijd werd georganiseerd en de deelnemende schutterijen hebben dit als positief ervaren. Hopelijk is dit ook een stimulans voor de schutterijen die niet deelgenomen hebben aan deze wedstrijd in deze vorm om bij de volgende schietwedstrijd ook deel te nemen, want met vier deelnemende schutterijen van de vierentwintig aangesloten schutterijen was de deelname magertjes. 

De volgende “schietwedstrijd op afstand” zal gehouden worden op zondag, 19 september 2021.